Bestuurder van stichting Benefits of Nature

Het project

Samenwerkingsverbanden leggen, co-creaties in de keten als het gaat over duurzaamheid en dat inzichtelijk maken via footprinting. Storytelling, alle ketenpartners verbinden om de retail te voeden met de juiste informatie. Samen met het ketenpartners gewerkt aan de basis van de Hortifootprint. Met de publicatie van de ‘HortiFootprint Category Rules’ (HFCR) is er een belangrijke stap gezet richting een objectieve en gestandaardiseerde methodiek voor het berekenen van de milieu-footprint van tuinbouwproducten.