Leo Swart

M  06 5382 3865
E leo@cresultant.nl

Welkom bij Leo Swart, Cresultant. Mijn doel: het creëren van uw resultaat, door mijn eigen vaardigheden te combineren met de kracht van uw organisatie. Door de juiste verbindingen te leggen, kom ik in co-creatie met u tot innovatieve (tuinbouw)concepten met sales kracht!

Succes behalen we door samen op een andere manier naar de markt kijken. De consumentenvraag is het startpunt en van daaruit ontwikkelen we nieuwe productconcepten. Zo geven we samen invulling aan innovatie binnen de tuinbouw.

Van Visie naar Commercieel SuccesHello, I'm Leo Swart and I work as a Cresultant. My goal is to help you create results by combining my skills with the strength of your organization. By establishing the right links, I can collaborate with you in creating innovative horticultural concepts with sales power!

We can achieve success by changing the way we look at the market. We take consumer demand as a starting point and use it as a basis for developing new product concepts. In this way, we can join forces to foster innovation within the horticulture sector.

From a Vision to Commercial Success


 

Netwerk/ Network